Jaunimo išvyka į „Taizé Ryga 2014“ susitikimą

Rudens pradžioje Latvijos valstybės sostinė – Ryga tapo ,,Besimeldžiančio jaunimo sostine“, nes čia vyko Taizé bendruomenės organizuotas jaunimo susitikimas. Susitikime dalyvavo jauni maldininkai iš Baltijos šalių, Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Vengrijos, Olandijos. Su priimančiomis šeimomis bei organizacinėmis grupėmis parapijose Taizé pasitikėjimo piligrimystė sujungė daugiau nei keturis tūkstančius žmonių (Dauknys, 2014, Bernardinai.lt).taize2014-1

VŠĮ ,,Gerumo rankos” nariai įkvėpti Šventosios Dvasios ir ,,užsikrėtę” piligrimystės idėja suorganizavo kelionę į šį Taizé susitikimą. Buvome nustebinti Latvijos žmonių šiltu priėmimu ir svetingumu. Mūsų broliai latviai buvo pasirūpinę viskuo: maistu, nakvyne šeimose, viešuoju transportu, pamaldų ir renginių organizavimu. Ryto metą pamaldos ir susitikimai vykdavo parapijose, kur buvo aptariamas laiškas-programa „Siekiant naujojo solidarumo“, skirto 2012-2015 jubiliejiniams pasirengimo metams. Popietėmis, vakarais ir sekmadienį pamaldos vyko centrinėje renginio vietoje – šv. Petro bažnyčioje.taize2014-2

Dauguma jaunimo 16-18 metų amžiaus į Taizé važiavo pirmą kartą ir buvo sužavėti tuo, kad tokio pat amžiaus jaunimas gyvena vieningoje maldingumo ir bendrystės Dvasioje. Jauniesiems piligrimams ypatingai įstrigo priimančių žmonių geranoriškumas, svetingumas, noras padėti ir išklausyti.  Jaunimas dalinosi: Taizé <…>,,tai galimybė surasti ryšį su Dievu, pažinti kitos tautos žmones, pajausti kitokį pasaulį…, tai tarsi bendras ryšys su Kūrėju, mąstymas apie tikėjimo prasmę ir pan. „Buvo išreikšta dar viena nuomonė <…>,, tai tikrai nusisekusi kelionė, norėčiau viską pakartoti iš naujo, nes trūko daugiau laiko…‘‘ Kelionė pranoko mūsų visų lūkesčius. Mes aplankėme ne tik Rygą, bet ir Jurmalą, matėme daug architektūrinių šedevrų, ragavome Latviškų valgių.

Šios Taizé pamaldos Rygoje paliko neišdildomą įspūdį jaunų žmonių širdyse ir tapo jų prasidedančios tikėjimo kelionės dalimi. Tikimės, kad daugelis, su mumis keliavusių jaunų piligrimų ir toliau šlovins Dievą savo parapijose Taizé pamaldų metu.

VŠĮ ,,Gerumo rankos“ ypatingai nori padėkoti Šventosios Dvasios parapijos klebonui kunigui Žydrūnui Paulauskui ir katechetei, tikybos mokytojai Emai Marcinkevičienei už maldą, rūpesčius ir auką šioje kelionėje palydėjus jaunus piligrimus.

Stovykla „Aš – Dievo svajonė“

Šių metų liepos 14-18 dienomis, Algimanto Babiliaus sodyboje, Kaulakių kaime, Raseinių rajone VŠĮ ,, Gerumo rankos“ nariai organizavo 5 dienų katalikišką stovyklą vaikams. Į šią stovyklą buvo kviečiami vaikai internetu, o taip pat iš Kauno Šv. Dvasios (Šilainių rajono) ir Šv. Antano-Paduviečio parapijų. Sodyboje stovyklavo 47 žmonės, iš jų nuo 8 iki 17 metų 38 vaikai ir 9 suaugę žmonės – vadovai (VŠĮ ,, Gerumo rankos“ nariai ir šaunūs savanoriai).

StovyklaAŠ – DIEVO SVAJONĖ“, išpildė daugelio stovyklautojų lūkesčius. Poilsiaujančių vaikų ir vadovų nuotaika buvo pakili, nes vasaros saulė nenustojo lepinusi stovyklautojų ir visi galėjome po kelis kartus maudytis tvenkinyje.

Stovykloje mokėmės dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais, susiradome nuostabių draugų. Daugelis iš pradžių nedrąsiai lipo iš autobuso, bet turėjome galimybę artimiau susipažinti su savo grupelės draugais ir vadovais, tai tikrai sušildė atmosferą ir padėjo pajusti komandos dvasią. Su tokiomis nuotaikomis pakėlėme stovyklos vėliavą ir tada viskas prasidėjo.

Stovykloje beveik kiekvieną dieną turėjome galimybę švęsti Šventąsias Mišias, o per katechezės pamokėles kalbėtis su vaikais apie mūsų pašaukimą būti Dievo vaikais, apie tikėjimą ir Dievo meilę mums. Buvo surengta sporto šventė, viktorina, žaidimas „lobio ieškojimas“, naktinis žygis, pažintinis – apžvalginis žygis po Kaulakių kaimo apylinkes. Ketvirtadienio vakarą į mūsų stovyklą atvyko kun. Romutis ir kun. Erastas su kuriais kalbėjomės apie Dievo gailestingumą, nuodėmę ir galėjome išpažinties metu susitaikyti su Dievu. Tuo pat metu su kitais vaikais giedojome Taize giesmeles ir skaitėme Šv. Rašto ištraukas. Taip pat kiekvieną dieną buvo galima maudytis Liolingos tvenkinyje, vakaroti prie laužo, suptis, sportuoti, bei žaisti.

Visas penkias dienas sodyba klegėjo nuo vaikų juoko, giesmių, smagių istorijų pasakojimo. Buvome džiugūs, draugiški ir linksmi, vieni labiau, kiti mažiau, tačiau nebuvo nei vieno, kurio nebūtų palietusi Šventoji Dvasia.

Šiandien galime padėkoti Dievui, vienas kitam, visiems mūsų geradariams: TYMBARK, ,,Laima“, ,,Kačergės vingis“, stovyklavietės šeimininkams Daliai ir Algimantui Babiliams už suteiktą galimybę miestiečiams pabūti kaimo aplinkoje ir įgyvendinti savo itin aktyvią programą. Šie šilti prisiminimai išliks dar ilgam.

Kelionė į Ruklą!

Šioje piligriminėje kelionėje dalyvavo Šilainių Šventosios Dvasios parapijos šeimų grupė ir Žaliakalnio dienos centro vaikai. Atvykus į Ruklą mus pasitiko kun. teol. dr. egzorcistas Arnoldas Valkauskas.

Atvykę prieš Šventąsias Mišias tikintieji galėjo priimti atgailos sakramentą ar susitikti su gerbiamu kunigu dvasinio pokalbio metu. Vėliau mažoje, bet jaukioje Ruklos koplytėlėje vyko vakarinės Šventos Mišios ir Gegužinės pamaldos. Po šventų Mišių vyko tikinčiųjų laiminimas su Švenčiausiu Sakramentu ir asmeninė malda prie išstatyto Švenčiausio Sakramento. Tuo metu kai bendruomenė meldėsi giedojo vietinių tikinčiųjų choras. Puikų vakarą Rukloje vainikavo trumpas, bet nuoširdus bendravimas su kunigu Arnoldu Valkausku. Dvasinio vadovo sustiprinantys ir padrąsinantys žodžiai išsakyti pamokslo metu dar ilgai liks mūsų širdyse.

Šios piligriminės viešnagės metu mums įstrigo nuoširdus, šiltas ir betarpiškas kunigo bendravimas; taiklus dvasinis vadovavimas ir atvirumas kiekvienam ieškančiam Dievo ir tikėjimo, tiek parapijiečiui, tiek atvykėliui.

Kelionė buvo iš anksto suplanuota, todėl labai laukta. Įspūdžiai nenuvylė iš Šilainių ir Žaliakalnio atvykusių tikinčiųjų, bet padrąsino dar kartą atvykti ir pabūti maldos bendrystėje su Ruklos bendruomenės tikinčiaisiais.

„Darom 2014“

Preliminariais duomenimis dalyvavo apie 200 tūkst. Lietuvos gyventojų. Surinkta ne mažiau kaip 2 000 t atliekų. „Darant gerus darbus ir oras šypsosi“ – teigia VšĮ „Mes Darom“ direktorė Roberta Ažukaitė.

VŠĮ ,,Gerumo rankos“ nariai su Žaliakalnio dienos centro jaunimu taip pat prisijungė prie šios šaunios ,,Mes Darom 2014“ komandos Kauno Tvirtovės VII Forte. Pakili nuotaika lydėjo visą akcijos laiką; dalyviai mėgavosi neabejingų švarai žmonių bendryste, pasilepino gaiviu oru ir skaisčia pavasario saule. Galima pasidžiaugti, kad viskas buvo puikiai suorganizuota; akcijos patruliai puikiai koordinavo tvarkymosi procesą, operatyviai dirbo ir UAB ,,Kauno švara” darbuotojai ir visi dalyviai buvo aprūpinti reikiama švarai ,,atributika” ir ,,inventoriumi”; maišais, pirštinėmis, geriamu vandeniu.

Po šios talkos visų laukė piknikas; kareiviška košė, kava, arbata. O Žaliakalnio dienos centro jaunimui- staigmena!

         Gera daryti gera!!!

Akcija ,,Darom” vėl beldžiasi į tavo duris!

darom1 Švarumas yra ne vien tik tvarkinga išorė. Švara — tai visuotinės sveikos gyvensenos normos. Tai kartu proto ir širdies būklė, mūsų moralė, tikėjimo dalykai. Gaila, jog dėl nešvarių žmonių vidumi teršiama ir pati aplinka.  Mes galime užkirsti tam kelią!!!

Visus visus, didelius ir mažus VŠĮ ,,Gerumo rankos“ kviečia jungtis į kasmetinę, 7 metus  Lietuvoje vykstančią akciją ,, DAROM”.  DAROM tikslas – ne tik aplink surinkti atliekas ir padaryti Lietuvą švaresnę, bet tuo pačiu ir skatinti bendruomeniškumą, savanorystę, kurios šiuo metu stinga. “Pradėkim nuo savęs” – tai naujas akcijos Darom šūkis, su kuriuo kiekvienas iš mūsų turėtų prisidėti prie šios akcijos, paskatinti savo kaimyną ir draugus tai padaryti.

darom2Šių metų išskirtinumas – toliau padėti sutvarkyti miškus ir organizuoti masines iškylas. Tikimasi, kad kaip ir kasmet, akcijoje dalyvaus dar didesnis skaičius Lietuvos gyventojų, nuo politikų, visuomenės veikėjų iki paprastų gamtos mylėtojų.

                     Š.m. balandžio 26 dieną visų laukiame prie Kauno Žalgirio arenos.  Komanda: Žaliakalnio Dienos Centro vaikai, VŠĮ ,,Gerumo rankos“ kolektyvas.

                      P.S. Prašome pasirūpinti įrankiais (grėbliai, šluotos, maišai, pirštinės).

Labai lauksime!!!