Akcija ,,Darom” vėl beldžiasi į tavo duris!

darom1 Švarumas yra ne vien tik tvarkinga išorė. Švara — tai visuotinės sveikos gyvensenos normos. Tai kartu proto ir širdies būklė, mūsų moralė, tikėjimo dalykai. Gaila, jog dėl nešvarių žmonių vidumi teršiama ir pati aplinka.  Mes galime užkirsti tam kelią!!!

Visus visus, didelius ir mažus VŠĮ ,,Gerumo rankos“ kviečia jungtis į kasmetinę, 7 metus  Lietuvoje vykstančią akciją ,, DAROM”.  DAROM tikslas – ne tik aplink surinkti atliekas ir padaryti Lietuvą švaresnę, bet tuo pačiu ir skatinti bendruomeniškumą, savanorystę, kurios šiuo metu stinga. “Pradėkim nuo savęs” – tai naujas akcijos Darom šūkis, su kuriuo kiekvienas iš mūsų turėtų prisidėti prie šios akcijos, paskatinti savo kaimyną ir draugus tai padaryti.

darom2Šių metų išskirtinumas – toliau padėti sutvarkyti miškus ir organizuoti masines iškylas. Tikimasi, kad kaip ir kasmet, akcijoje dalyvaus dar didesnis skaičius Lietuvos gyventojų, nuo politikų, visuomenės veikėjų iki paprastų gamtos mylėtojų.

                     Š.m. balandžio 26 dieną visų laukiame prie Kauno Žalgirio arenos.  Komanda: Žaliakalnio Dienos Centro vaikai, VŠĮ ,,Gerumo rankos“ kolektyvas.

                      P.S. Prašome pasirūpinti įrankiais (grėbliai, šluotos, maišai, pirštinės).

Labai lauksime!!!

2014 metų vasaros stovykla!

     Algimanto Babiliaus sodyboje Kauno Šv. Dvasios parapijos 10-18 m. amžiaus vaikams organizuojama 5 dienų katalikiška stovykla, kuri rengiama liepos 14-18 d. Kaulakių kaime, Raseinių rajone.

     Šioje stovykloje bus stengiamasi sudaryti palankias sąlygas vaikams ilsėtis, įgyti socialinių įgūdžių, skatinti artimesnę bendrystę su Dievu, sustiprinti savo tikėjimą, rūpintis vienas kitu. Numatoma kiekvieną dieną dalyvauti Šv. Mišiose, rytais pravesti katechezės pamaldėles, kalbėtis su vaikais svarbiomis ir aktualiomis temomis. Dienos metu planuojama surengti sporto šventę, viktoriną, žaidimą „lobio ieškojimas“, šventųjų kelią, pažintinę ekskursiją į Šiluvą. Į vakaro programas bus įtraukti vaidinimai iš Švento Rašto, vakaras prie laužo su giesmių ir dainų konkursu, pamaldos su Taizé giesmėmis, madų ir talentų švente. Stovykloje vaikai turės puikias sąlygas pailsėti žaisdami stalo žaidimus, maudytis šalia esančiame tvenkinyje, suptis šeimininkų įrengtose sūpynėse.

10261820_10203324197082832_1878776811_n

Šeimų grupė Šilainiuose

Darni šeima – laimingo žmogaus gyvenimo pamatas!

Kartu daugiau galime padėti ir sau, ir kitiems…

10261750_10203324193762749_973134164_nŠeimų susitikimai Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje prasidėję šių metų vasario 9 d. vienija  ir kviečia susitikimuose šeimas su vaikais bei pavienius šeimos narius, siekiant sukurti šeimų bendrystę vadovaujantis krikščionišku ugdymu.

Šeimų susitikimų susiformavimas. Susitikimų tikslas – bendrystė, atsivėrimas, bendravimas, dalinimasis su kitais mintimis būnant kartu.

Šilainių Šventosios Dvasios Parapijoje įvykę  šeimų Alfa kursai, paskatino tęstinumą ir formavimą šeimų susitikimų.  VŠĮ ,,Gerumo rankos” kartu su klebonu kun. Žydrūnu po Šv. Mišių kviečia į bendrus susitikimus kiekvieną sekmadienį, kurie pradedami bendra malda.

Vaikai praleidžia laiką atskirai nuo tėvelių, pagal jiems specialiai sukurtą ir adaptuotą Vittoz programą. Vaikai susipažįsta vieni su kitais, mokosi pasidalinti savo emocijomis ir bendrauti tarpusavyje.

VŠĮ „Gerumo rankos” parengta programa suaugusiems, pagal kurią  seminarai vedami suskirsčius į grupes: vyrų ir moterų, kuriose dalyvauja kviestiniai svečiai – pranešėjai. Kiekvieną kartą parengus susitikimams aktualias temas šeimose ir visuomenėje, kaip krikščioniškumas, tautiškumas, vyriškumas, moteriškumas, Aš ir mano laikas, bei kt temos. Pranešimų pabaigoje vyksta abibendrinimai, diskusijos. Susitikimai baigiami bendra malda.

Taip buriamos šeimos, organizuojamas turiningas laisvalaikis, įsijungimas į parapijos veiklą ir Šv. Mišių liturgiją. Šie susitikimai padeda spręsti šeimoje iškilusias problemas; vaikų auklėjimas, santykiai ir pan. Kviečiami ir laukiami visi norintys pabūdi bendrystėje, susitikti ir dalintis tarpusavyje gerumu. Susitikimai vyksta Šventosios Dvasios atsiuntimo parapijoje, bažnyčios antrame aukšte I ir III mėnesio sekmadienį  nuo 13 val.

Mes dėkojame už Jūsų norą ir gerumą!

Gerumo rankos aplink Lietuvą – Smalininkai!

smalin1

VŠĮ “Gerumos rankos” kartu su vaikais iš įvairių Kauno dienos centrų sausio 11 d. vyko į Smalininkų miestelį. Vaikai maitino ir šukavo žirgus bei patys drąsiausi nepabūgo jais ir pajodinėti. Patyrusi trenerė papasakojo apie žirgus bei ne vieną išmokė joti ristele. Smalininkų skautai suruošė labai skanius pietus – tikrą naminį kugelį, o desertu pasirūpino UAB “Kačergės vingis”, vaikams netrūko nei sausainių nei tortų. Pasistiprinę aplankėme senovinės technikos muziejų ir klausėme įvairių istorijų apie techniką ir mechaniką, bei vaišinomės naminiais obuoliukais. Mūsų kelionės tikslas – mokyti vaikus savanorystės ir ištiesti pagalbos ranką tiems, kam labiausiai to reikia. Vaikai prieš kelionę gamino rankų darbo atvirukus ir rašė senoliams linkėjimus, kepė sausainius bei repetavo giesmeles. Seneliai buvo labai sužavėti, o ne vienas išspaudė laimės ašarą. Popietė su seneliais paliko didelį įspūdi visiems kelionės dalyviams. Paskutinis kelionės objektas – Panemunės pilis, kuri labai gražiai atrodo tamsiu paros metu. Apžiūrėję pilį patraukėme namo ir visi draugiškai dalinomės kelionės įspūdžiais.