Socialinė akcija „Uždek viltį 2015“

velinessKaip ir kiekvienais metais, bus vykdoma socialinė akcija „Uždek viltį 2015“.

Kviečiame jus spalio 24 dieną (šeštadienį) 15 val., kartu su mumis, tvarkyti Eigulių kapinių. Pagerbsime mirusius žvakele, pasimelsime ir padarysime gera tiems, kuriuos apleido artimųjų ranka.

Norinčius prisidėti prie šios akcijos prašome kreiptis: telefonu: +370 630 49997 – Gabrielė arba el. paštu: info@gerumorankos.eu

Kalėdiniai žaisliukai pinant sodus!

Pirmąjį advento sekmadienį, lapkričio 30 d., Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vaikai ir jaunimas susirinko pabūti vieni su kitais ir pasimokyti tautodailės meno.

Užsiėmimo metu, tautodailininkės Danguolės Juralevičienės padedami, vaikai bandė išmokti vieno iš tautodailės amatų – sodų pynimo. Anksčiau tokie sodai buvo kabinami virš stalo per vestuves ir buvo sakoma, kad sodo viduje matomas dangus, paukščiai šneka, teka upės ir saulė. Dabar šie sodai turi platesnį pritaikymą – šiek tiek pakeisti ar patobulinti gali būti naudojami kaip įvairūs papuošimai, o mūsų atveju – ir kabinami kaip žaisliukai ant eglutės. Pynimui reikalingos medžiagos labai paprastos – džiovinti rugiai, žirklės, siūlai ir nemažas žiupsnelis kantrybės. Mažiausieji, padedami tėvų, o vyresnieji savarankiškai, turėjo tinkamai pasiruošti rugius: nukarpyti narelius, nulupti išorinę šiaudo dalį, susikarpyti vienodo ilgio šiaudus ir tik tuomet sodo gamyba galėjo būti pradedama. Veriant siūlus pro šiaudus, bandant išgauti rombo, o vėliau ir piramidės formą, buvo bandoma sukonstruoti pagrindinę sodo struktūrą.

Kruopščiai dirbdami ir vieni kitiems padėdami, dauguma nusipynė vieną dalį sodo (norint padaryti pilną sodą, reikia daug dalių), tačiau visi susipažino ir prisilietė prie lietuvių liaudies meno, pamatė ir suprato, kiek daug kantrybės ir laiko užima iš pažiūros paprastas šiaudinis papuošimas. Puošti eglutę savo paties pagamintu žaisliuku, nors ir ne tokiu įspūdingu, žymiai smagiau, o tuo pačiu puoselėjamos ir mūsų protėvių tradicijos.

Pasigaminę sodus, visi jaunieji tautodailininkai kartu vaišinosi karšta arbata, pyragu ir dalinosi įspūdžiais. Tikimės, kad šis kantrus ir kruopštus darbas bus gera pradžia atėjusiam advento laikui, kurio metu visiem šių savybių ypač reikia.

Socialinė akcija „Uždek viltį 2014“

„Šventa ir dievota mintis yra melstis už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš […] nuodėmės“ (2 Mak 12, 45–46)

meiles-darbas2Ruduo apmirimo laikas, o lapkričio šventės vainikuoją šį sezoną. Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms kapinės prisipildo gyvybės: čia susitinka giminės ir bendrauja nepažįstami žmonės, kapai skęsta gėlių ir žvakių jūroje. Lietuviams šios šventės labai svarbios, tačiau visada atsiranda paliktų ir apleistų kapelių, kurie primena apie laikinumą ir trapumą, o jautresniam žmogui sukelia liūdesį.

Organizuojant jau tradicine tapusią kapelių tvarkymo akciją „Uždek viltį“ džiaugėmės matydami didžiulę jos prasmę. Katalikui, nekyla klausimų, kodėl reikia su pamaldumu, nepamirštant maišų, grėblio ir žvakelių lėkti į kapus bent per Vėlines – verta turėti draugų Amžinybėje, Šventųjų bendravimo mus moko Bažnyčia. Vis dėlto, kaip socialinei organizacijai mums labai rūpi ir gyvieji. Šia akcija ne tik parodėme pilietiškumą, tvarkydami apleistus ir seniūnijų galvos skausmu tampančius kapelius, bet ir subūrėme jaunas šeimas, jų vaikus, kartu dirbti, bendrauti bei džiaugtis šiuo gyvenimu drauge.

Lapkričio 31 d. rytą „Gerumo rankos” suburta komanda kartu su Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais ir jaunimu patraukė į Eigulių kapines. Akcijoje dalyvavo 15 žmonių, jauniausiam darbininkui tik pusė metų. Susiskirsčius į nedideles grupeles, pavyko ne tik efektyviai tvarkytis, bet ir pabendrauti, uždegus žvakeles kartu pasimelsti už mirusiuosius bei jų artimuosius.

Po darbo, kurį sustabdyti galėjo tik pasibaigusios žvakutės ir šiukšlių maišai, visi kartu nuvykome į Žaliakalnio vaikų dienos centrą, kur mūsų laukė skanutėlės šeimyninės picos.

VŠĮ ,,GERUMO RANKOS“ vykdo Jaunimo reikalų departamente paskelbtą projektą ugdantį jaunimo socialinę atsakomybę: „Nugalėti blogį gerumu“. Projekto trukmė 2014.09.01-2014.12.31

Projekto partneriai: Kauno Šventosios Dvasios parapija, Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas; Kauno arkivyskupijos „Caritas“.

Projekto vizija: sudaryti galimybes jauniems žmonėms tapti aktyviais, pilietiškais ir motyvuotais modernios valstybės piliečiais, gebančiais prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą visų pirma savo artimiausioje aplinkoje: šeimoje, kaimynų ir vietos bendruomenėje. Dalyviai bus kviečiami asmeniškai, taip pat –  vietos bendruomenių pagalba. Formuojama projekto tikslinė grupė.

Tikslas:  skatinti jaunimo socialinę atsakomybę, remiant projektus, skirtus atsakingumui ir tėvystės įgūdžiams formuoti ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidai šeimoje, skatinant jaunimo socialinę atsakomybę.

Vizija: įkurti „Gerumo rankų“ bendruomenę Kauno miesto Šilainių mikrorajone; užtikrinti jos plėtrą bei socialinių ir švietėjiškų veiklų įvairovę, ugdant jaunų šeimų bei kito jaunimo socialinę atsakomybę, atsakingumą ir pozityvius tėvystės įgūdžius.

Uždaviniai:

  • jaunų šeimų turiningo laisvalaikio organizavimas, savanoriškos jų veiklos skatinimas;
  • švietėjiškų renginių organizavimas;
  • socialinės pagalbos jaunoms šeimoms ir kitam jaunimui organizavimas;
  • jaunų šeimų ir kito jaunimo neformalaus ugdymo programos įgyvendinimas;
  • bendradarbiavimas su vietos savivalda, Šilainių bendruomene, kitomis NVO;
  • socialinis darbas su  nepilnamečiais tėvais, taip pat tėvais iš socialinės rizikos grupės šeimų ir (arba) vienišomis mamomis (tėvais);
  • nedirbančių, nesimokančių ir kitų organizacijų veikloje nedalyvaujančių jaunų žmonių įtraukimas į klubo veiklas;
  •  jaunimo atsakomybės bei kitų moralinių nuostatų formavimas ir ugdymas.

Projekto šūkis: “Gera daryti gera”. Šilainių jaunimo ir jaunų šeimų neformalus ugdymas  vykdomas, gavus panaudos būdu patalpas Šilainių bažnyčioje. Ugdomos dalyvių  asmeninės savybės, gebėjimas komunikuoti, bendradarbiauti. Projekto veiklos prisidės prie santykių šeimoje kultūros ugdymo; pozityvios tėvystės ugdymo. Bus surengtos Šilainių šeimų šventės. Projekto vykdymo laikotarpiu bus surengta 5 renginiai. Veiklos orientuotos į tikslines grupę; bus pritaikomos parengtos metodikos, metodinės priemonės, kita medžiaga. Vykdomi mokslo tyrimai atsižvelgiant į  Šilainių mikrorajono poreikius.

„Darom 2014“

Preliminariais duomenimis dalyvavo apie 200 tūkst. Lietuvos gyventojų. Surinkta ne mažiau kaip 2 000 t atliekų. „Darant gerus darbus ir oras šypsosi“ – teigia VšĮ „Mes Darom“ direktorė Roberta Ažukaitė.

VŠĮ ,,Gerumo rankos“ nariai su Žaliakalnio dienos centro jaunimu taip pat prisijungė prie šios šaunios ,,Mes Darom 2014“ komandos Kauno Tvirtovės VII Forte. Pakili nuotaika lydėjo visą akcijos laiką; dalyviai mėgavosi neabejingų švarai žmonių bendryste, pasilepino gaiviu oru ir skaisčia pavasario saule. Galima pasidžiaugti, kad viskas buvo puikiai suorganizuota; akcijos patruliai puikiai koordinavo tvarkymosi procesą, operatyviai dirbo ir UAB ,,Kauno švara” darbuotojai ir visi dalyviai buvo aprūpinti reikiama švarai ,,atributika” ir ,,inventoriumi”; maišais, pirštinėmis, geriamu vandeniu.

Po šios talkos visų laukė piknikas; kareiviška košė, kava, arbata. O Žaliakalnio dienos centro jaunimui- staigmena!

         Gera daryti gera!!!