Bukonių atlaidai

2017 m. spalio 1 d. VšĮ ,,Gerumo rankos“ gavo pakvietimą dalyvauti Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos atlaiduose.

Jaunimas neišsigando rudeniško oro ir išsiruošė į šią piligriminę kelionę. Nuo ryto jaukioje, ,,naujam gyvenimui ‘’prikeltoje bažnytėlėje vyko Šv. Mišios, procesija. Šventąsias Mišias aukojo klebonas kun. teol. lic. A. Mikitiukas, ir svečias iš Kauno Prelatas VDU Universiteto profesorius V.S. Vaičiūnas. Kaimo gyventojai ir svečiai turėjo puikią galimybę jungtis bendroje maldoje, gauti Viešpaties malonių.

Vėliau vyko koncertas, sveikinimo kalbos, agapė, kur buvome vaišinami arbata ir skaniais užkandžiais. Būnant iškilmėje supratome, kiek daug darbo įdėjo Bukonių gyventojai, remontuodami maldos namus. Labiausiai nustebino, ne bendruomenės įdirbis kuriant ir puoselėjant Bukonių kaimo bažnyčią, o žmonių bendrystė, rūpestis visais atvykusiais, šiltas priėmimas. Jautėmės maloniai priimti bičiulių, ses. Pranciškos FDCJ iš Bukonių. Parsivežėme pačius šilčiausius jausmus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems keliavusiems už bendrystę, o ses. Pranciškai Bubelytei FDCJ už kvietimą, nuoširdų rūpestį, meilę ir lauktuves!