top of page
Apie Mus: Team Members
gabriele_markunaite

Gabrielė Markūnaitė - Petrikė

Tvirta, neeilinė jaunimo vadovė pasiruošusi atiduoti savo brangų laiką ir jėgas dėl VšĮ Gerumo rankų jaunimo! Aktyvi, linksma, pilna idėjų, minčių, gerų darbų ir nuostabių receptų, kuriais visi mėgaujasi susitikimų metu. Ji - visada pasiruošusi padėti, padaryti, pasakyti, pabarti ir  užjausti!  Gabrielė Vytauto Didžiojo universitete yra įgijusi politikos mokslų bakalauro laipsnį ir Šiuolaikinės Europos politikos magistro laipsnį, o Erasmus studijų galimybėmis pasinaudojo net tris kartus. Nuolat lanko seminarus ir mokymus susijusius su jaunimo politika, NEET jaunuoliais, atviru darbu su jaunimu. Yra sau išsikėlusi tikslą aplankyti daugiau šalių nei yra metų.

sese_donata

Aistė Tėvelytė (sesuo Marija Donata nuo Švnč. Trejybės)

Visada troško žmonėms pasakyti savo žodžiais, darbais ir gyvenimu, kad Dievas myli žmogų. Sesė Donata yra tikybos mokytoja, todėl vaikai ir jaunimas yra antrasis jos pašaukimas. Norėdama labiau suprasti ir padėti jaunimui spręsti savo sudėtingo gyvenimo problemas, ji tapo socialinės pedagogikos magistre. Sesė taip pat groja, gieda, kuria giesmes, klauso įvairios muzikos, mėgsta gaminti atvirukus, sportuoti ir šokti. Šiuo metu ji turi svajonę įsteigti kaimo vasaros sodybą jaunimui. Taip pat domisi gamtine sodininkyste – daržininkyste ir ekologija. Norėdama užfiksuoti Kūrėjo sukurtą gamtos grožį ji dažną savo laisvalaikį praleidžia su foto aparatu rankoje. Sesė trokšta kiekvieną pasitaikiusią galimybę jaunimą patraukti prie Dievo, todėl mano, kad Taize susitikimai yra puiki galimybė jaunam žmogui atrasti tikėjimą. Ses. Donata galėtų būti puikus pavyzdys kiekvienam žmogui, nes savo kasdienybėje spinduliuoja žinią apie žmogaus begalinę vertę ir panašumą į Kūrėją.

jurgita_sabeckyte

Jurgita Sabeckytė

Apibūdinantys žodžiai – darbštumas, konkretumas, nuoširdumas bei gerumas. Tai VšĮ „Gerumo rankos“ narė, kuri visada viską suspėja, sugeba puikiai organizuoti įvairias veiklas. Jos gerumas ir iniciatyvumas labai padeda organizacijos veiklai ir plėtrai. Jurgita yra atsakinga už organizacinius darbus, bendravimą su šeimomis bei projektinę veiklą, savanorystės ir verslumo skatinimą Kauno mieste. Taip pat dirba pagal Jaunimo darbuotojo akreditaciją.. Mokėsi Kauno Santaros gimnazijoje, studijavo VUKHF Verslo vadybos ir administravimo bakalaurą ir KTU Europos integracijos studijos Magisto laipsnis IR Vytauto Didžiojo KTF universitete įgijo Reloiginio švietimo Magistro laipsnį.

pijus_kuzma

Pijus Kuzma

Ryžtingas, organizuotas, verslus, nuolat tobulėjantis ir siekiantis aukščiausių rezultatų. Tobulėjimas - jo variklis, spartus augimas darbe, seminarai, knygos, kelionės – tai dar ne viskas, nes jaunam vyrui imponuoja ir kūno galimybių plėtimas, tai jis realizuoja bėgdamas maratoną. Pijus turėdamas itin daug įsipareigojimų darbe, savo laisvalaikį skiria VšĮ Gerumo rankos jaunimui. Taip pat atsakingai vykdo atviros jaunimo erdvės patalpų priežiūros darbus. Kauno Technologijos universitete Pijus yra įgijęs matematikos bakalauro ir magistro laipsnius.

alvija_dabregiene

Alvija Dabregienė

Studijavo fiziką Kauno technologijos universitete ir pedagogiką Vytauto didžiojo universitete.

Yra aktyvi VšĮ Gerumo rankos organizacijos narė. Suprasdama ir matydama, kad šviesi Lietuvos ateitis priklauso nuo ateinančios kartos ugdymo, nuolat ieško sprendimo būdų kaip motyvuoti jaunimą, ieško galimybių sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti. Organizuoja išvykas ir renginius, stovyklas. Savo profesinėje veikloje neįspraudžia savęs į rėmus ir nuolat tobulėja, lanko seminarus ir mokymus apie darbą su jaunimu.

Vaida Ogulevičiūtė

Vaida.jpg

Rūpestinga, nuoširdi, atvira ir atsakinga. Gyvenime mėgsta vadovautis viena paprasta taisykle: „matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi“. Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas, tapyti ir piešti, žiūrėti istorinius ir animacinius filmus. Taip pat labai myli gyvūnus, ypač mėgstu ilgus pasivaikščiojimus su šunimis. Viena iš aistrų yra darbas su jaunimu, mėgsta jaunimui organizuoti įvairus renginius, diskusijas, žaidimus. Mano, kad bendraudama su kiekvienu jaunuoliu išmoksta vis naujų dalykų, kurie praverčia kasdieniniame ir darbiniame gyvenime. Svajoja, kad kiekvienam jaunuoliui būtų suteikta pagalba, kuri jam/jai yra reikalinga.

bottom of page