top of page

PROJEKTAI

gerumo-LOGO.png

JU2

Darbui su jaunimu ir VšĮ ,,Gerumo rankos“ organizacijos plėtrai skirtas projektas. Tęsdama pradėtą reikšmingą darbą, organizacija 2020 metais siekia gerinti jaunimo socialinius įgūdžius per savanorišką darbą, užtikrinant kokybišką laisvalaikio praleidimą, kur ypatingą dėmesį skiriama mažiau galimybių turinčiam, bei nemotyvuotam jaunimui Vilijampolės mikrorajone. 2020 metais ypač daug dėmesio skirsime jaunuolių savirealizacijai, tobulėjimui, emociniam išprusimui. Taip pat užsiimsime aktyvaus sporto veikla, planuojamos išvykos ir savanorystė įvairiuose Lietuvos miestuose, organizuojami įvairūs mokymai. Vyks meno, , magijos, kultūriniai, moksliniai, pažintiniai užsiėmimai ir aktuali savižudybių prevencijos akcija. Numatoma į projekto veiklas įtraukti nemažiau nei 100 (14-29 metų) jaunuolių.

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-05-31

-

2020-12-30

gerumo-LOGO.png

JUDAM

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI) Lietuvoje, kuriama visiškai nauja paslaugų jaunimui koncepcija, galinti užtikrinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką.
2019 m. balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo.
Projekto „JUDAM“ vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto „JUDAM“ tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto „JUDAM“ tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas:
– jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų,
– turintiems problemų su teisėsauga,
– grįžusiems iš įkalinimo įstaigų,
– patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,
– turintiems priklausomybes,
– gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019-03-31

-

2021-06-29

gerumo-LOGO.png

Gerulė vasara

Tai vaikų vasaros užimtumo organizavimui skirtas projektas. Vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų – nemokamos vasaros stovyklos moksleiviams. Svarbiausia organizacijos stiprybė – kad čia savo vietą gali atrasti kiekvienas jaunas žmogus. Lankysis įvairiuose įmonėse ir susipažins su skirtingomis profesijomis, augs dvasiškai, darys gerus darbus, jungsis prie įvairių savanorystės akcijų Kauno mieste. Stovyklų metu bus ugdomos dar neatrastos kompetencijos, tokios kaip teatro, muzikos, šokio, magijos, mokslinių tyrimų, astronomijos, sporto, savanorystės, fotografijos ir t.t., o už kiekvieną įgytą kompetenciją įteikiamas ženklelis, kuris simbolizuos pasiektą rezultatą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-06-30

-

2020-08-30

gerumo-LOGO.png

Eurodesk

Atvirame jaunimo centre veikianti Eurodesk atstovybė nemokamai teikia paslaugas jaunimui, žmonėms, dirbantiems su jaunimu (mokytojams, jaunimo lyderiams ir pan.), bei nevyriausybinėms organizacijoms, susijusioms su jaunimo veikla visose Eurodesk šalyse partnerėse. Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.

gerumo-LOGO.png

TIK_ĖJIMAS

Tikslas: gerinti jaunimo socialinius įgūdžius, kelti jų dvasinę vertę per savanorišką darbą, užtikrinant kokybišką laisvalaikio praleidimą. Sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje aplinkoje, Skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Uždaviniai:
1.Skatinti jaunuolių savanorystę;
2. Mažinti socialinę jaunuolių atskirtį, ugdant teigiamą požiūrį į asmens savivertę;
3. Sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, suteikiant sąlygas jaunuoliams patiems planuoti ir padėti įgyvendinti veiklas, kurios kokybiškai atliepia jų poreikius.

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-01-31

-

2020-12-30

Projektai: Our Programs
bottom of page