Apsilankymas Kauno kolegijoje

Šių metų spalio 30 d., atostogų metu VšĮ „Gerumo rankos“ jaunimas pamatė studentų kasdienybę ir rinkosi savo ateities profesijas.

Pirmiausia susipažinome su personalu ir studijų aplinka. Vėliau turėjome galimybę iš arčiau apžiūrėti mikroorganizmus, pasitelkiant įvairią techniką. Taip pat buvome labai maloniai priimti viešojo maitinimo studenčių, kurios mums iškepė labai skanų pyragą. Vaikinams įdomiausia buvo robotikos auditorija bei išradimai. Dėstytojas mums parodė studentų darbus bei papasakojo apie šios specialybės perspektyvas. Mūsų susitikimas baigėsi sporto salėje, kurioje kiekvienas atrado mėgstamą veiklą.

Labai dėkojame už tokį šiltą priėmimą ir tikimės iki kitų susitikimų!

Socialinė akcija „Uždek viltį 2017“

Šventa ir dievota mintis yra melstis už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš […] nuodėmės“ (2 Mak 12, 45–46)

Kiekvienais metais vykdome akciją „Uždek viltį“, tvarkome apleistus kapus, kurie yra užmiršti ir neprižiūrimi. Šiais metais, spalio 28 d. draugiškai nusprendėme sutvarkyti sesių pranciškonių (FDCJ) kapus Karmėlavos kapinėse.

Šią lietingą rudenio dieną akcijoje dalyvavo 13 žmonių. Susiskirsčius į nedideles grupeles, pavyko ne tik efektyviai tvarkytis, bet ir pabendrauti, kartu pasimelsti už mirusiuosius bei jų artimuosius.

Po darbo visi kartu nuvykome į sesių pranciškonių vienuolyną Kaune (FDCJ), kur mūsų laukė šilta arbata ir skanutėlės šeimyninės picos.

Programavimo mokymai

2017 10 21 vyko programavimo mokymai. Labai džiaugiamės ir norime padėkoti savo draugams Callcredit Kaunas už pirmuosius IT mokymus mūsų jaunuoliams. Pirmasis susitikimas buvo labai įdomus ir produktyvus, nes vaikinai pradėjo kurti orientacinių varžybų programėlę, kurią galėsime pritaikyti mūsų veikloje. Sunkiai dirbome net 4 val.!

Labai Jums dėkojame už suteiktas patalpas mokymams bei šaunius darbuotojus.

Savaitgalis pas Tiberiados brolius Baltriškėse

Šių metų spalio mėn. praleistas savaitgalis Baltriškėse buvo viena ramiausių, tačiau geriausių mūsų gyvenime savaitgalių.

Jį praleidome su Tiberiados broliais, kurie visus džiugino savo šypsenomis. Turėjome galimybę padirbėti kartu su broliais, dalyvauti pamaldose, sutikti daug įdomių žmonių.

Šio apsilankymo metu atradome ramybę ir atsakymus į klausimus, į kuriuos ilgai neradome atsakymo.

Bukonių atlaidai

2017 m. spalio 1 d. VšĮ ,,Gerumo rankos“ gavo pakvietimą dalyvauti Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos atlaiduose.

Jaunimas neišsigando rudeniško oro ir išsiruošė į šią piligriminę kelionę. Nuo ryto jaukioje, ,,naujam gyvenimui ‘’prikeltoje bažnytėlėje vyko Šv. Mišios, procesija. Šventąsias Mišias aukojo klebonas kun. teol. lic. A. Mikitiukas, ir svečias iš Kauno Prelatas VDU Universiteto profesorius V.S. Vaičiūnas. Kaimo gyventojai ir svečiai turėjo puikią galimybę jungtis bendroje maldoje, gauti Viešpaties malonių.

Vėliau vyko koncertas, sveikinimo kalbos, agapė, kur buvome vaišinami arbata ir skaniais užkandžiais. Būnant iškilmėje supratome, kiek daug darbo įdėjo Bukonių gyventojai, remontuodami maldos namus. Labiausiai nustebino, ne bendruomenės įdirbis kuriant ir puoselėjant Bukonių kaimo bažnyčią, o žmonių bendrystė, rūpestis visais atvykusiais, šiltas priėmimas. Jautėmės maloniai priimti bičiulių, ses. Pranciškos FDCJ iš Bukonių. Parsivežėme pačius šilčiausius jausmus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems keliavusiems už bendrystę, o ses. Pranciškai Bubelytei FDCJ už kvietimą, nuoširdų rūpestį, meilę ir lauktuves!