„Mūsų jaunimas gali!“

VŠĮ  ,,GERUMO  RANKOS“ šiuo metu vykdo Jaunimo reikalų departamente paskelbtą projektą ugdantį jaunimo socialinę atsakomybę: „Mūsų jaunimas gali!“. Projekto trukmė 2017.06.01-2017.12.31

Projekto vizija: sudaryti galimybes jauniems žmonėms tapti aktyviais, pilietiškais ir motyvuotais modernios valstybės piliečiais, gebančiais prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą visų pirma savo artimiausioje aplinkoje: šeimoje, kaimynų ir vietos bendruomenėje. Dalyviai bus kviečiami asmeniškai, taip pat –  vietos bendruomenių pagalba. Formuojama projekto tikslinė grupė.

Tikslas: Skatinti jaunuolių savanorystę, kaip kokybišką laisvalaikio leidimo formą, ugdant socialiai atsakingus visuomenės narius, kurie prisidės prie Kauno miesto įvaizdžio stiprinimo.

Vizija: Įkurti „Gerumo rankų“ bendruomenę Kauno miesto Žaliakalnio mikrorajone ir Jonavos rajone; užtikrinti jos plėtrą bei socialinių ir švietėjiškų veiklų įvairovę, ugdant jaunimo socialinę atsakomybę, atsakingumą.

Uždaviniai:

  • Skatinti jaunuolius sportuoti ir siekti aukštų rezultatų. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, ugdyti ištvermę, taip garsinant Kauno miestą;
  • Skatinti savanorystę, bei supažindinti jaunuolius su turiningo laisvalaikio praleidimo formomis, ugdant jų socialinius įgūdžius. Organizuoti jaunuolių vasaros užimtumą ir skatinti savanorystę atostogų metu;
  • Šviesti apie priklausomybių sukeliamas problemas, bei ugdyti teigiamą požiūrį į asmens savivertę, diegti krikščioniškas vertybes;
  • Supažindinti su įvairiomis profesijomis, karjeros perspektyvomis, studijų galimybėmis.

Projekto šūkis: “Gera daryti gera”. Žaliakalnio ir Jonavos rajono  jaunimo neformalus ugdymas  bus vykdomas Kauno Švento Antano-Paduviešio parapijos namuose. Ugdomos dalyvių  asmeninės savybės, gebėjimas komunikuoti, bendradarbiauti. Projekto vykdymo laikotarpiu bus surengta 20 renginių. Veiklos orientuotos į tikslines grupę; bus pritaikomos parengtos metodikos, metodinės priemonės, kita medžiaga.